Festiwal „Muzyka w Raju” odbywa się nieprzerwanie od roku 2003. W latach 2003 do 2018 jego koncerty odbywały się wyłącznie na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie-Paradyżu, a od roku 2019 także w innych ośrodkach Ziemi Lubuskiej.

Festiwal jest największym wydarzeniem w dziedzinie muzyki klasycznej w tej części Polski. Gromadzi czołowych wykonawców muzyki dawnej z Europu i z innych kontynentów, przyciąga tysiące słuchaczy z Polski i z zagranicy, a transmisje i retransmisje radiowe docierają do milionów melomanów na całym świecie. Festiwal jest inicjatorem wielu bardzo popularnych projektów muzycznych, z których wiele realizowanych jest na terenie Ziemi Lubuskiej, z reguły we współpracy z lokalnymi samorządami i instytucjami kultury.

W roku 2020 miała odbyć się XVIII edycja festiwalu, największa z dotychczasowych, ponieważ trwająca ponad dwa tygodnie i licząca prawie 40 koncertów. Pandemia uniemożliwiła realizację festiwalu w zaplanowanej formie. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia oraz fakt, że oparte jest ono na rezydencji wszystkich uczestniczących w festiwalu artystów na terenie opactwa w Paradyżu, niemożliwe okazało się zapewnienie warunków pozwalających na przyjazd wszystkich artystów oraz ich długotrwały, bezpieczny pobyt w klasztorze. Organizatorzy uznali również, że tak duże wydarzenie może być potencjalnym zagrożeniem dla uczestniczących w nim słuchaczy, więc stosunkowo wcześnie podjęli decyzję o przeniesieniu tegorocznej edycji festiwalu na przyszły rok. Jednocześnie rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem formuły, która pozwalałaby na przeprowadzenie w oryginalnych terminach cyklu działań, które byłyby atrakcyjnym i wartościowym merytorycznie substytutem tradycyjnego festiwalu.

Od wielu lat festiwal dokumentuje wchodzące w jego skład wydarzenia w formie najwyższej jakości rejestracji dźwiękowych i filmowych. Materiały wykorzystywane były dotąd jedynie sporadycznie, przede wszystkim w działaniach promujących festiwal. Nowa sytuacja stworzyła okoliczności, w których materiały te, po wnikliwym opracowaniu i po profesjonalnych montażach, stały się nie tylko cennym zasobem archiwalnym, ale przede wszystkim atrakcyjną ofertą dla melomanów.

W oparciu o te zasoby organizatorzy postanowili zaproponować w okresie od 7 do 23 sierpnia internetową, a więc dostępną dla melomanów na całym świecie, wersję festiwalu, polegającą na codziennym streamingu premierowych filmów zarejestrowanych w czasie poprzednich edycji festiwalu w latach 2016, 2018 i 2019.

Jednocześnie organizatorzy postanowili zaproponować mieszkańcom Ziemi Lubuskiej oraz częściowo Wielkopolski oraz Dolnego Śląska możliwość obejrzenia filmów w czasie specjalnych projekcji orgaznizowanych we współpracy z lokalnymi parterami. W ten sposób festiwal przestanie być wydarzeniem jedynie wirtualnym, ale stanie się także zjawiskiem społecznym, które może zapoczątkować nową formę obecności muzyki klasycznej w wielu miejscowościach, które na co dzień są jej pozbawione. W różnych miejscowościach projekcje przybierają różną formę – od pojedynczych seansów po kilkudniowe mini festiwale. Projekcje odbywają się zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Mecenasem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego Głównym Partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Pokazy w Krośnie Odrzańskim odbędą się 12 i 19 lipca w Zamku Piastowskim. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Jeśli chcesz zarezerwować miejsce zadzwoń pod numer 884 008 338 .

Pokaz 12 lipca więcej informacji o treści pokazu tutaj

Pokaz 19 lipca więcej informacji o treści pokazu tutaj