Informujemy o możliwości ubiegania się o nagrodę lub stypendium za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami, a także o możliwości ubiegania się o nagrodę, stypendium lub wyróżnienie dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Regulaminy i wnioski dotyczące nagród, stypendiów i wyróżnień Powiatu Krośnieńskiego są dostępne na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce POWIAT – Nagrody i stypendia powiatu Krośnieńskiego 2016.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim od dnia 12 lipca 2016 roku do dnia 15 sierpnia 2016 roku.