Centrum Artystyczno – Kulturalne zaprasza na wystawę autorstwa Janusza Kamerduły  pt. Niepodległość…ile razy”.

10 listopada w Zamku Piastowskim o godzinie 18.00

Wystawa prezentuje życie i działalność społeczną mieszkańców przede wszystkim terenów dzisiejszej Wielkopolski i województwa lubuskiego w okresie zaboru pruskiego. Zobaczymy na niej  dokumenty

 i odznaczenia związane z uczestnictwem mieszkańców w Powstaniu Wielkopolskim oraz odznaczenia i odznaki świadczące o zaangażowaniu byłych powstańców wielkopolskich w okresie II wojny światowej, w szeregach Pierwszej Armii Wojska Polskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Prezentujemy także zestaw dokumentów i krzyż Virtuti Militari(  krzyż  został przyznany  za udział

w wojnie polski-bolszewickiej 1920 r.) oraz mundur wyjściowy kombatancki byłego Powstańca Wielkopolskiego i żołnierza WP z okresu II wojny światowej.

Wystawa ta jest interesującą lekcją historii zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.