Jak co roku we wrześniu i październiku rozpoczynamy nabory do sekcji artystycznych.

W tym roku projekt Art & Edu powiększy się o kolejne grupy oraz nowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zapisy przyjmowane są w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim pod nr tel. 68 383 89 94 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, a także dane kontaktowe (nr tel., adres e-mail). Należy również podać typ zajęć, w jakich chce się uczestniczyć. W przypadku dzieci i młodzieży należy również określić szkołę, do jakiej się uczęszcza.

W roku szkolnym 2014/2015 dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie będą dostępne następujące zajęcia:

Grupa Teatralna Paciaciaki
• uczestnicy – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• instruktor – Radosław Sujak

Zajęcia we wtorki, w godz. 15.30-17.00.

Teatrzyk Kurtyna
• uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych
• instruktor – Paulina Downar

Zajęcia we wtorki, w godz. 16.00-17.30.

Grupa wokalna Perfectly
• uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• instruktor – Katarzyna Kolczyńska

Zajęcia w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.30 oraz środy i piątki, w godz. 15.30 – 17.00. Miejsce: sala – kaplica.

Zespół śpiewaczy „NADODRZE”
• uczestnicy – osoby dorosłe
• instruktor – Mariusz Mosiejko
Zajęcia w czwartki/soboty, w godz. 15.00 – 17.00. Miejsce: sala – kaplica.

Sekcja modelarstwa kartonowego
• uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6),
• instruktor – Grzegorz Nocoń
Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.00 – 18.00. Miejsce: pracownia plastyczna.

Zajęcia fotograficzne (warsztaty odpłatne, 10 zł za m-c od osoby)
• uczestnicy – uczniowie i osoby dorosłe
• instruktor – Marek Buchingier
Zajęcia w każdą środę, w godz. 16.30 – 19.00. Miejsce: pracownia plastyczna.

Zajęcia plastyczne (warsztaty odpłatne, 10 zł za m-c od osoby)
• uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
• instruktor – Małgorzata Opara
Zajęcia w piątki, w godz. 15.30 – 17.00. Miejsce: pracownia plastyczna.

Zajęcia taneczne ZUMBATOMIC

I grupa – 3-4 latki 16.15 – 17.00

II grupa – 5-6 latki 17.15 – 18.00

III grupa dzieci starsze – 18.15 – 19.00

IV grupa ZUMBA DLA PAŃ 19.00 – 20.00
• instruktor – Kraina Tańca – Taniec i rytmika dla smyka
Zajęcia w każdy wtorek, w godz. 16.15  – 20.00. Miejsce: sala – kaplica.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1.

UWAGA!

Okres przerwy w realizacji w/w zajęć przypada na miesiąc: lipiec i sierpień br.

(z wyj. zespołu Nadodrze, który wraca do swoich prób już w sierpniu)

Regulamin działalności sekcji i zespołów CAK Zamek

art_edu4popr.s

Podsumowanie semestru z ART & EDU – 16.01.2015 r.