Konkurs organizowany jest w sześćdziesiątą rocznicę śmierci poety i przeprowadzony będzie w kategorii dziecięcej (szkoły podstawowe) oraz w kategorii starszych. Instytucje delegujące przeprowadzą eliminacje we własnym zakresie typując do Świebodzina po dwie osoby w jednej kategorii wiekowej.

Finał kolejnego XIV Konkursu Recytatorskiego o Laur Kornela Makuszyńskiego odbędzie się w świebodzińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Parku Chopina 7 XII 2013 o godz. 11.00. Należy przygotować recytacje poezji Kornela Makuszyńskiego o czasie interpretacji do dwóch minut. Ocenie podlegać będzie stopień trudności tekstu, interpretacja, dykcja , jeszcze raz dykcja, i ogólne wrażenie artystyczne (inscenizacje nie będą podlegać ocenie i są niewskazane).

Przewodniczącą jury konkursowego będzie poetka Marta Berowska, członek Związku Literatów Polskich i opiekun warszawskiej młodzieży literackiej z Klubu Pana Cogito (www.martaberowska.pl).

Zgłoszenia konkursowe należy składać listownie do 15 XI 2013. Informacja o kontakcie bezpośrednim (e-mail uczestnika i opiekuna) wymagany w karcie zgłoszenia może być potrzebny do zasięgnięcia opinii o podejmowanych zmianach organizacyjnych konkursu oraz scenariusza imprezy. Kontakt może okazać się też niezbędny przy organizacji wycieczki oraz prezentacji w mediach. W pierwszej kolejności wystąpią uczestnicy w kategorii starszych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów udziału w finale obu kategorii na zakończenie imprezy. W kulminacji prezentacja laureatów, podczas której jeszcze raz usłyszymy nagrodzone recytacje. Oprócz nagród organizatorów przewidziano specjalne nagrody wojewodów i marszałków województw lubuskiego i wielkopolskiego. Poza konkursem uczestnicy mogą przygotować i zaprezentować formy sceniczne związane z twórczością lub życiem Kornela Makuszyńskiego (uzgodnione z organizatorami). Prezentacja ta nastąpi podczas obrad komisji konkursowej. W tym czasie odbędzie się też tradycyjnie pokaz filmu biograficznego.

Karta – O Laur Kornela Makuszyńskiego

Tegoroczny konkurs odbywa się pod patronatem Telewizji Info Gorzów oraz, tradycyjnie Ogólnopolskiego Klubu Poetów w Warszawie. Patronami honorowymi są wojewoda lubuski oraz wojewoda wielkopolski. W trakcie imprezy uczestnicy otrzymają bezpłatny ciepły posiłek. Przed imprezą finałową rolę kawiarenki konkursowej pełnić będzie restauracja hotelu Lubuski czynna od godziny 9-tej, gdzie podana będzie ciepła herbata i słodkości. Tel. kontaktowy 536 676  870, 720 147 143


Inspiratorem konkursu był warszawski poeta i filozof Bohdan Urbankowski, który gościł u nas jako juror konkursu poetów regionu Ziemi Lubuskiej.
„Musicie zrobić konkurs recytatorski” – powiedział. Jak powiedział, tak się też stało, skoro słowo się rzekło – to kobyłka u płotu. Zostaliśmy powołani przez twórcę manifestu Nowego Romantyzmu do nowego zadania na zachodnich kresach. Tak jak on przedtem, podczas Warszawskiej Jesieni Poetyckiej został mianowany Księciem Poetów, tak my teraz naznaczeni do „orki na ugorze”. Tak zaczęła się nasza przygoda z wielką poezją. Niech nasza piękna Ziemia Lubuska i jej okolice, a w zasadzie cała Wielkopolska już nie będzie ugorem poetyckim. Czytajmy, recytujmy, lubmy poezję.


Dotychczas konkursy poświęcone były następującym postaciom polskiej kultury i literatury:
Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Władysławowi Broniewskiemu, Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, Tadeuszowi Gajcemu, Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, Janowi Lechoniowi, Stanisławowi Wyspiańskiemu, Zbigniewowi Herbertowi, Juliuszowi Słowackiemu, Janowi Kasprowiczowi, Jerzemu Liebertowi i Zygmuntowi Krasińskiemu. Teraz pora na innych, wielkich klasyków.

Zapraszamy do czternastej edycji.
Jurorzy, organizatorzy konkursu i miłośnicy poezji polskiej