3 maja 2016 przypada 225. Rocznica uchwalenia Konstytucji.

Mieszkańcy  Krosna Odrzańskiego  będą mieli okazję uczcić to wydarzenie w historii Ojczyzny podczas uroczystości patriotycznych,  które odbędą się 3 maja o godz. 11:30 na placu św. Jadwigi Śląskiej pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Obchody poprzedzi  uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny  w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, o godzinie 10:30.

Na uroczystości zapraszają: Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, ppłk Jarosław Szczypiorski – Dowódca Garnizonu Krosno Odrzańskie oraz Eugeniusz Rawa – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Konstytucja 3. maja została uchwalona w 1791 roku jako pierwsza tego typu ustawa w Europie, a druga na świecie – po Stanach Zjednoczonych. Konstytucja USA była ponadto pierwowzorem Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Głównymi  założeniami Konstytucji 3. maja były: trójpodział władzy – na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, idea dwuizbowego parlamentu, likwidacja wolnej elekcji i liberum veto, przez co chciano ograniczyć wpływ szlachty na sytuację w państwie.  Uchwalenie konstytucji spowodowało wrogość Imperium Rosyjskiego. Na skutek spisku targowickiego i klęski w wojnie w obronie konstytucji, Polska straciła  niepodległość i na 123 lata trafiła pod rozbiory…

Ponadto, zapraszamy na WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE.

Szczegóły poniżej.

program-obchody-03.05.2016