Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, ppłk Jarosław Szczypiorski – Dowódca Garnizonu Krosno Odrzańskie zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Obchody odbędą się 11 listopada 2015 r. Rozpoczną się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 10.00 w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Druga część uroczystości będzie miała miejsce pod Pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy na Placu św. Jadwigi Śląskiej. Na koniec organizatorzy przewidują złożenie wiązanek kwiatów ku czci poległych w walce o Niepodległość.
Organizatorzy obchodów: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”oraz 5. Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, po 123 latach zaborów, kiedy to Polska została usunięta z mapy świata. Święto to zostało ustanowione ustawą z 23. kwietnia 1937 r. Zniesione zostało po II wojnie światowej. Przywrócono je natomiast w okresie transformacji systemowej w roku 1989.

Odzyskanie niepodległości było efektem długotrwałego procesu, a więc data 11. listopada została ustanowiona jako uwieńczenie działań narodowowyzwoleńczych. Dzień ten wiąże się z zakończeniem I wojny światowej i ostateczną klęską wojenną Niemiec. Co ciekawe, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego niepodległość Polski ogłosiła już 7. października 1918 r., i od tego czasu miało miejsce wiele wydarzeń, kształtujących w Polakach świadomość nowo odzyskanej wolności, jak na przykład rozbiórka garnizonów zaborców, rozbrajanie armii niemieckiej i austriackiej, czy założenie Związku Harcerstwa Polskiego. 10. listopada do Warszawy przybył specjalnym pociągiem Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Wówczas też generał-gubernator, Hans von Beseler, przekazał formalnie władzę w kraju Radzie Regencyjnej. Wkrótce Rada przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad armią oraz zleciła mu utworzenie Rządu Narodowego.

Nastrój panujący wśród Polaków opisują słowa Jędrzeja Moraczewskiego:
Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…)