W dniu 21.08.2012 r. w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się odprawa decyzyjna Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej do działalności w 2013 roku.

Podczas odprawy miało miejsce spotkanie Dowódcy „Czarnej Dywizji” ze Starostą Krośnieńskim – Robertem PAWŁOWSKIM oraz Burmistrzem Krosna Odrzańskiego – Markiem CEBULĄ.

Na spotkaniu zostały omówione  sprawy związane ze współpracą resortu obrony narodowej z władzami samorządowymi i partnerami społecznymi oraz przedstawiono sprawy nurtujące środowisko cywilne.

W przerwie odprawy zapoznano Dowódcę11 LDKPanc z historią Krosna Odrzańskiego oraz odbyło się zwiedzanie komnat Zamku Piastowskiego. Odprawa była wspaniałą okazją do uhonorowania awansu do stopnia generała dywizji Dowódcy 11 LDKPanc Janusza ADAMCZAKA. Delegacja żołnierzy oraz pracowników wojska 5 Kresowego batalionu saperów wręczyła Dowódcy 11 LDKPanc pamiątkowy ryngraf oraz okolicznościową wiązankę kwiatów.

Tekst: por. Krzysztof Biłgorajski

Zdjęcia: St. szer. Marcin Starystach