OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wyłączną obsługę gastronomiczną

„Pikniku Rodzinnego”

 

 

1. ORGANIZATOR

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”

ul. Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

68 383 89 94

 2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Oferent wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pn. „Piknik Rodzinny” w terminie 30.04.2011., na terenie Placu 11 Pułku (dwa parkingi, od strony marketu Polo), w godz. od 15.00 do ok. 22.00. W zakres obsługi wchodzi:

1)    Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Miasta Krosno Odrz.)

2)    Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)

3)    Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

4)    Sprzedaż lodów.

5)    Zabezpieczenie około 500 miejsc siedzących pod parasolami.

6)    Oferent zobowiązuje się do obsługi miejsc gastronomicznych podczas w/w imprezy w godzinach trwania oraz bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, jak również po  imprezie.

7)    Oferent zobowiązuje się zapewnić na własny koszt wyżywienie i napoje dla gwiazd wieczoru zgodnie z raiderem (napoje, catering itp.) podanym przez zespól na jeden tydzień przed imprezą oraz dla obsługi technicznej w trakcie trwania koncertu.

8)    Oferent na własny koszt zapewnia sobie dostęp do energii elektrycznej.

 3. WYBÓR OFERENTA

 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena.

 Termin i miejsce składania ofert – 22.04.2011 r., do godz. 11:00 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)     Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonej kopercie opisanej na zewnętrznej stronie w następujący sposób: „Oferta – obsługa gastronomiczna „Piknik Rodzinny”

2)    Ponadto na zewnętrznej stronie koperty należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Oferenta .

3)    Wybór oferenta będzie do wglądu u Organizatora.

 UWAGA !  Oferty należy składać pisemnie na specjalnie przygotowanym do tego celu druku, który znajduje się poniżej w załączniku: DRUK – kliknij.