Już w tę sobotę, 22 czerwca 2013 r. skwer przy ławeczce Klabunda będzie tętnić życiem za sprawą Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.

Wszystko zaczyna się o godzinie 16.00, przy ul. Poznańskiej, natomiast godzinę później, od 17.00 na Zamku Piastowskim będzie można zobaczyć spektakl „Utracone marzenia” Teatru Kurtyna z Krakowa, odbędzie się także projekcja filmu „Jesteś Bogiem”.

W programie zaplanowano także prezentacje szkół oraz „nocne rozmowy” o profilaktyce z udziałem ekspertów. Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Profilaktyka a Ty”, w skrócie PaT.

Celem programu jest m.in. komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami, również zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw oraz inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z dziećmi.

Organizatorami happeningu są: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim, Urząd Miasta oraz Centrum Artystyczno – Kulturalne ZAMEK.

pat_plakat