Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego do wzięcia udziału w eliminacjach do przeglądu wojewódzkiego 67 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przesłuchania eliminacyjne OKR odbędą się w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim 20 kwietnia 2022 o godzinie 17.00.

Karty zgłoszeniowe do konkursu należy dostarczyć do sekretariatu CAK Zamek do dnia 13 kwietnia 2022 roku. Karty dostarczamy osobiście lub skany kart na adres: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Na etapie konkursu powiatowego nie są pobierane żadne opłaty akredytacyjne uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na przegląd.

W kategorii Teatr Jednego Aktora nie odbywają się eliminacje powiatowe, uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio do eliminacji wojewódzkich, organizowanych przez Żarski Dom Kultury – wszystkie informacje można znaleźć na stronie dkzary.pl

Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie głównego organizatora imprezy:  tkt.art.pl, przesyłamy je również w załącznikach.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 609 006 275.