Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w prezentacjach rejonowych Lubuskiego Konkursu  Recytatorskiego w ramach programu „PRO ARTE 2018”, realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Harmonogram prezentacji wygląda następująco:

 

20 marca 2018 r. – kategoria I (klasy I-III), godz. 10.00.

21 marca 2018 r. – kategoria II (klasy IV-VI), godz. 10.00.

22 marca 2018 r. – kategoria  III (klasy VII oraz II i III  gimnazjum) , godz. 10.00.

 

Miejsce: Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1 .

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 r. na adres:

 

Centrum Artystyczno–Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68-383-89-94,

 

lub na adres e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

 

Prosimy o zgłoszenie do udziału w/w przeglądzie dwóch, maksymalnie trzech uczniów
z każdej  kategorii wiekowej.

 

Podczas eliminacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w prezentacjach powiatowych.

Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 11 kwietnia 2018r. o godz. 10.00  w Gubińskim Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin (kolejno I, II, III kategoria).

 

Z przyjemnością informujemy, że organizację Eliminacji Powiatowych 63 OKR wspiera Powiat Krośnieński.