Zapraszamy

recytatorów,

aktorów,

poetów

i krasomówców

do udziału w

62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

 

Eliminacje Powiatowe odbędą się w siedzibie

Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”

w Krośnie Odrzańskim

17 marca 2016 roku o godzinie 17:00.

 

Do konkursu mogą zgłaszać się wszyscy chętni mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Zgłoszenia można składać w sekretariacie CAK “Zamek” przy ulicy Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim lub na adres email: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl do dnia 13 marca 2017 roku do godziny 15.30.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty uczestnika dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.tkt.art.pl/okr

Dla laureatów eliminacji powiatowych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz jedna nagroda finansowa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Tomasz Miechowicz – tel. 609 006 275.

Z przyjemnością informujemy, że organizację

Eliminacji Powiatowych 62. OKR

wspiera Powiat Krośnieński.