Przypominamy również o konieczności wypełnienia zgód na udział i przetwarzanie danych. Bez tych dokumentów młodzi ludzie nie będą mogli uczestniczyć w konkursie.

Wydrukowane zgody zostały dołączone do folderów przekazanych uczniom Szkoły Podstawowej nr 3. Poniżej zamieszczamy elektroniczne wersje zgód.

oświadczenie i zgoda wersja doc

oświadczenie i zgoda wersja pdf