W dniu dzisiejszym (23.12.2016r.) nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację usługi w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

Wpłynęło sześć ofert z firm mających swoją siedzibę we Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu. trwa procedura przetargowa. O rozstrzygnięciu przetargu będziemy jeszcze informowali.

Protokół z otwarcia ofert jest dostępny na BiP CAK Zamek.

BIP – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim