Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do zwiedzania nowo otwartej wystawy fotograficznej pt. “Code inconnu”.

Tym razem w krużgankach Zamku Piastowskiego można zobaczyć prace Andrzeja Kruszewskiego – światowej sławy  fotografika.

Wystawa ta to kolekcja prac – fotografii zrealizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tematem przewodnim obecnej wystawy  Pana Andrzeja  są kobiety. Wystawę można oglądać do końca lutego br.

Zapraszamy  do obejrzenia  fotorelacji z uroczystego otwarcia wystawy, które odbyło się  7 lutego 2014 r. w Zamku Piastowskim.

   Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-10 - Kopia Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-11 - Kopia Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-12 - Kopia Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-14 - Kopia

 

O artyście:

Andrzej Kruszewski jest artystą fotografikiem, który swoje artystyczne  pasje łączy z aktywnością społeczną i działalnością publiczną na rzecz dojrzałych środowisk artystycznych i młodych, a nawet zupełnie  początkujących adeptów fotografii artystycznej. Należy podkreślić, że w miejscu zamieszkania prowadzi galerię fotograficzną, w której poza własnymi eksponuje prace innych autorów, także uczestników plenerów fotograficznych, których jest organizatorem i współorganizatorem. W galerii odbywają się także dyskusje poświęcone zagadnieniom fotografii artystycznej, problemom współczesnej kultury oraz tematyce regionalnej.Jego aktywność dostrzegana jest oraz została doceniona zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jako uczestnik Kongresu Kultury Polskiej podjął w swojej wypowiedzi trudny i delikatny problem finansowania działalności kulturalnej. Myśl przewodnia jego wystąpienia streszcza się w słowa, że nie wszystkim wystarcza „chała i gorzała”.

Jest członkiem Rady Naukowej International Photography Awards oraz Towarzystw Kulturalnych i Humanistycznych. Zasłynął m.in. jako wnioskodawca udzielania rabatów przy opłatach uczestnictwa w imprezach międzynarodowych dla artystów z krajów ubogich. Umożliwiło to pojawienie na światowych salonach utalentowanych artystów fotografików, którzy bez takiego wsparcia nigdy nie byliby w stanie się tam pokazać. Uczestniczył w europejskich grupach twórczych biorących udział w międzynarodowych wystawach, pokazach, prezentacjach artystycznych.Po katastrofie na Haiti w ramach akcji „ARTYŚCI EUROPY” udzielał wparcia osobom potrzebującym.Po ostatnim zjeździe Towarzystwa Fotografii Eksperymentalnej został jego prezesem.

Prace:

Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-01 - Kopia

Wystawa foto - Andrzej Kruszewski-04 - Kopia

15

18