Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oraz Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego serdecznie zapraszają na wernisaż w ramach projektu badawczego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.

W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w kierunku wschodnim, Europa stała się nie tylko większa, ale zaczęła przypominać sobie ponownie o swoich wspólnych korzeniach. Autorzy projektu chcieli ukazać wspólne dziedzictwo tego polsko-niemieckiego regionu oraz zaprezentować go przy pomocy przewodników historyczno-turystycznych.Kierownikiem merytorycznym projektu z ramienia UZ jest prof. Leszek Belzyt.

Efektem projektu jest również wystawa „Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego- krajobraz kulturowy w centrum Europy”, która podróżuje po obszarze badań. Najpierw prezentowana była w pięciu miastach Dolnych Łużyc po stronie niemieckiej, a od stycznia można ją oglądać w różnych miastach województwa lubuskiego.

Podczas wernisażu będzie można otrzymać bezpłatny przewodnik historyczno-turystyczny po Dolnych Łużycach oraz południowej części województwa lubuskiego. Publikacja ta jest z jednej strony przewodnikiem turystycznym, zawierającym zestaw tras wycieczkowych po regionie, z drugiej – lekturą o historii krajobrazu kulturowego regionu. Powstał on aby na bazie wiedzy historycznej spojrzeć w nowy, pogłębiony sposób na dobrze i mniej znane ciekawostki turystyczne i inne obiekty regionu. Czytelnik może „przekartkować” książę, nie wychodząc wcale w teren i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a wtedy lektura może „wygna go w teren”.

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 5 lutego o godz. 17.00 w kaplicy Zamku Piastowskiego przy ul. Szkolnej 1, w Krośnie Odrzańskim.

plakat