Zachęcamy Państwa do wypełniania ankiety na temat kultury w gminie Krosno Odrzańskie.

Podziel się kulturą – ankieta – diagnoza społeczności lokalnej

Wypełnioną ankietę można odsyłać na adres e-mail m.zgorecka@zamek.krosnoodrzanskie.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby CAK “Zamek”.

Dziękujemy za każdą wypełnioną ankietę.

Państwa pomoc stanowi dla nas bezcenne źródło informacji!

dofinansowano