Summary

W imieniu Centrum Artystyczno – Kulturalnego Zamek . Zapraszamy na Polsko - Niemiecki Przegląd Artystyczny. 3 czerwca 2023 roku. Miejsce: Krosno Odrzańskie, ul Parkowa – Park Tysiąclecia. Startujemy od godziny 15.00!
Oto garść informacji o projekcie:
Celem projektu jest integracja mieszkańców współpracujących ze sobą miast poprzez organizację i wspólny udział w imprezie artystycznej – „Polsko -Niemiecki Przegląd Artystyczny”.
Podczas realizacji projektu odbędzie się transgraniczny przegląd artystyczny zespołów pracujących na co dzień po obu stronach granicy. Wezmą w nim udział artyści w różnym wieku.
Zapraszamy do udziału w paradzie rybobraniowej, która jest tradycyjnym elementem otwarcia dni Rybobrania.
Uczestnicy: Uczestnikami spotkania będą członkowie zespołów - mieszkańcy Krosna Odrzańskiego oraz miasta partnerskiego Schwarzheide.
Zapraszamy do obserwowania prezentacji artystycznych wszystkich mieszkańców Krosna Odrzańskiego.
Partnerzy projektu:
Przy realizacji tego projektu współpracujemy z Gminą Schwarzheide , która jest wieloletnim partnerem naszego miasta.
Projekt jest finansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”
dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.