Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przyjmie osobę do obsługi Punktu Informacji Turystycznej w Krośnie Odrzańskim,  przy ul. Szkolnej 1 od dnia 07 maja 2014 r.

Do głównych zadań będzie należało udzielanie, gromadzenie, dystrybucja oraz udostępnianie informacji o atrakcjach i szlakach turystycznych oraz bazie noclegowej dot. Gminy Krosno Odrzańskie i okolic.

Wskazana znajomość języka niemieckiego, ewentualnie języka angielskiego oraz ukończone studia o kierunku turystyka i rekreacja.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV drogą tradycyjną bądź  e-mailową na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl w  terminie do dnia 02 maja 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Nowak pod nr tel. 68 383 89 94.