TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, w 60-lecie OKR.

Konkurs jest prowadzony w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych, miejskich, gminnych; powiatowych i/lub rejonowych, wojewódzkich.

Prezentacje rejonowe odbędą się w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1 w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 17:00.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu oraz złożenie karty uczestnictwa w terminie do 26 lutego 2013 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. Zgłoszenie można wysłać także drogą e-mailową na adres: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Szczegółowe informacje o 58. OKR znajdują się w regulaminie. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w CAK „Zamek” oraz poniżej w załączniku:

Regulamin 58. OKR

Karta uczestnictwa – 58. OKR

Karta uczestnictwa-58. OKR teatr jednego aktora

Karta uczestnictwa -58.OKR poezja śpiewana


Dla zwycięzców każdego z turniejów, przewidziano nagrody finansowe.

Podczas eliminacji rejonowych do 58. OKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych. Prezentacje Powiatowe 58. OKR odbędą się 19 marca 2013 r. o godz. 10:00 w Gubińskim Domu Kultury (ul. Westerplatte 14).

Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej organizatora 58. OKR – Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !