W dniach od 28 do 30 marca 2012 r. w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1 odbędą się prezentacje rejonowe w ramach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.

Przypominamy, że konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów województwa lubuskiego. Przebiegać będzie w drodze 3 stopniowych eliminacji – szkolnych (gminnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich, dla trzech grup wiekowych:

  • I grupa wiekowa (klasy I-III) – 28 marca (godz. 10:00)
  • II grupa wiekowa (klasy IV-VI) – 29 marca (godz. 10:00)
  • III grupa wiekowa (gimnazja) – 30 marca (godz. 10:00)

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, rada artystyczna wytypuje po 5 osób z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu. Prezentacje powiatowe odbędą się 18 kwietnia 2012 r. o godz. 9:30 w Gubińskim Domu Kultury  (ul. Westerplatte 14).

Organizatorem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze.