Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” jako jednostka będąca partnerem Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze bierze udział w projekcie PRO ARTE mającym na celu promowanie młodych artystów poprzez ich udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

Wykaz konkursów:
• Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal piosenki
• Lubuska Gala Teatralna
• Lubuska Gala Taneczna

Zachęcamy młodych wykonawców do złożenia karty uczestnictwa w terminie do 2 marca 2015 r. (poniedziałek) w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. Zgłoszenie można wysłać także drogą e-mailową na adres: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Na podstawie zgłoszeń zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu eliminacji rejonowych lub o bezpośrednim przekazaniu kart na konkursy powiatowe, które odbędą się w Gubinie.

Regulaminy oraz karty zgłoszeń można pobrać z linku poniżej (należy wybrać po prawej stronie odpowiedni konkurs):

PRO ARTE 2015

Zostały również ogłoszone konkursy recytatorskie OKR i LKR, informację o nich można znaleźć w innych miejscach naszej strony.

LINK OKR

LINK LKR