Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim  serdecznie zaprasza na eliminacje rejonowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w dniach 28, 29 i 30 marca 2012 r. o godz. 10:00 w Zamku Piastowskim.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów województwa lubuskiego. Przebiegać będzie w drodze 3 stopniowych eliminacji – szkolnych (gminnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich, dla trzech grup wiekowych:

  • I grupa wiekowa (klasy I-III) – 28 marca
  • II grupa wiekowa (klasy IV-VI) – 29 marca
  • III grupa wiekowa (gimnazja) – 30 marca

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacji i wywiedzione ze słowa (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu, no. “teatr jednego wiersza”, łączenie tekstu ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty uczestnictwa w terminie do 23 marca 2012 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1 oraz poniżej w załączniku. Wystarczy kliknąć.

Regulamin – LKR 2012

Karta uczestnictwa – LKR -2012

Podczas eliminacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób z każdej kategorii, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych. Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 18 kwietnia 2012 r. o godz. 9:30 w Gubińskim Domu Kultury  (ul. Westerplatte 14).

Organizatorem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!