Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na przegląd rejonowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach „PRO ARTE 2015”, który odbędzie się w dniach od 25  do 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali – kaplicy Zamku Piastowskiego.

W dniu 25 marca eliminacje zostaną przeprowadzone wśród uczestników kategorii I (klasy I-III), 26 marca wśród uczestników kategorii II (klasy IV-VI), zaś 27 marca wśród uczestników kategorii III (gimnazja).

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2015 r. na podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68-383-89-94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Karty zgłoszenia oraz regulamin są dostępne w CAK „Zamek” oraz poniżej w załączeniu.

Karta_zgłoszenia_LKR_2015

Regulamin_LKR_2015

UWAGA! Szkoły/instytucje dokonują zgłoszeń uczestników do w/w przeglądu.

Podczas prezentacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w prezentacjach powiatowych.

Dla laureatów konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody.

Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 15 kwietnia 2015 r. o godz. 9.30 w Gubińskim Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin (kolejno I, II, III kategoria).

Eliminacje rejonowe LKR+2015

kafelproarte2015