Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na przegląd rejonowy Lubuskiego Konkursu  Recytatorskiego w ramach „PRO ARTE 2014”, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali – kaplicy Zamku Piastowskiego. 

W dniu 26 marca eliminacje  zostaną przeprowadzone wśród uczestników kategorii I (klasy I-III), 27 marca wśród uczestników kategorii II (klasy IV-VI), zaś 28 marca wśród uczestników kategorii III (gimnazja).

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2014 r. na podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68-383-89-94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Regulamin oraz karta zgłoszenia poniżej:

Regulamin.LKR.s

Karta.LKR.s

Podczas prezentacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w prezentacjach powiatowych.

Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 9 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00  w Gubińskim Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin (kolejno I, II, III kategoria).

 Eliminacje rejonowe LKR+2014