13 listopada 2012 r. w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja pt.“Ekspansja i rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku kluczem wspólnoty” kończąca obchody Roku 2012 – Rokiem UTW w Gminie Krosno Odrzańskie oraz upamiętniająca 5-lecie powstania UTW w Krośnie Odrzańskim.

Pierwsza część konferencji miała charakter edukacyjny. Głównym prelegentem podczas spotkania była Krystyna Lewkowicz – Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w Warszawie,  która  opowiedziała  o niezwykle ważnym dokumencie, jakim jest Pakt Na Rzecz Seniorów i jego roli, jaką może spełnić w rozwoju UTW w skali ogólnopolskiej. Drugi jej wykład dotyczył projektu “Usłyszeć motyla”, którego głównym celem jest ochrona profilaktyki i protetyki słuchu słuchaczy UTW – finansowany przez MPiPS.

Następnie zgromadzeni goście mieli okazję przyjrzeć się panelowi dyskusyjnemu, w którym udział wzięli wcześniej wspomniana Prezes – Krystyna Lewkowicz, dr Magdalena Zdaniewicz wykładowczyni  Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Piotr Błędowski – Przewodniczący Głównego Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Warszawie, Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Stanisław Iwan– senator  PO oraz Zofia Banaszak – Prezes UTW w Zielonej Górze.

W trakcie panelu dyskusyjnego zostały omówione zagadnienia dotyczące osób starszych i ich roli w kontekście rozwoju UTW. Wszyscy byli zgodni co do tego, że UTW są niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach nie tylko z perspektywy osób starszych, ale i także tych w młodszym wieku, którzy w przyszłości sami będą potrzebować takich instytucji jak UTW w celu realizowania własnych pasji i dlatego już teraz powinni dbać i wspierać tego typu inicjatywy. Jak wspomniała Zofia Banaszak – należy zrobić wszystko, aby osoby starsze wspierać w ich działaniach na rzecz UTW, a środkiem  do tego powinien być wzajemny dialog i współpraca pomiędzy wszystkimi instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, samorządowym czy lokalnym, ale najważniejszą rzeczą – jak dodała Prezes zielonogórskiego UTW – jest to,  aby szczerze rozmawiać ze sobą i budować trwałą więź przyjaźni.

Po gorącej dyskusji nastąpiła przerwa kawowa połączona ze zwiedzaniem izb muzealnych i sal wystawowych  Zamku Piastowskiego, po których oprowadzał Jerzy Szymczak – Społeczny Opiekun Zabytków.

W drugiej części spotkania Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula powołał Radę Seniorów, której celem będzie reprezentowanie interesów i pomoc w rozwiązywaniu problemów osób starszych z  terenu Gminy Krosno Odrzańskie. W programie znalazła się również projekcja filmu, który został zrealizowany przez krośnieńską telewizję z okazji 5 – lecia powstania naszego UTW.  Z tej okazji Wojciech Brodziński – Prezes krośnieńskiego UTW- uroczyście wręczył każdemu z członków pamiątkowy medal, jednocześnie dziękując za ostatnie pięć lat  wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnego UTW.

Podczas konferencji nie zabrakło także części artystycznej. Na scenie zamkowej wystąpił “Chór Moderato” z Zielonej Góry, który zakończył konferencję upamiętniającą Rok 2012 – Rokiem UTW w Gminie Krosno Odrzańskie oraz 5-lecie powstania UTW w Krośnie Odrzańskim.

Zapraszamy  do obejrzenia fotorelacji z konferencji. Wystarczy kliknąć na załączony link:

Galeria – Imprezy 2012

(fot. Michał Ciesielczyk)