Jednym z zadań Muzeum jest upowszechnianie zdobyczy nauki. Ponieważ  jednym ze „skarbów” ziemi krośnieńskiej są  jej, nieco przykurzone zębem czasu dzieje, stąd narodził się pomysł na zorganizowanie kolejnego spotkania w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim, które odbyło się pod postacią konferencji historycznej pt. “Giecz – Santok – Krosno w państwie Piastów do połowy XI wieku” 12. października 2011 r. 

W jej pierwszej części uczestnicy zapoznali się z najnowszymi informacjami dotyczącymi niebywałego odkrycia skarbu, które miało miejsce podczas tegorocznych  wakacji w Marcinowicach. Przypomnijmy, że zostały odkryte, takie znaleziska jak naszyjniki z brązu, broń  w postaci sztyletów oraz  berło sztyletowe. Wszystkie te eksponaty liczą prawie 4 tysięcy lat  i wywodzą się z kultury unietyckiej, panującej we wczesnej epoce brązu. Znalazcy otrzymali oficjalne podziękowania od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pani Barbary Bielinis – Kopeć  i Burmistrza Krosna Odrzańskiego – Pana Marka Cebuli za przekazanie skarbu i współpracę  z archeologami.

Drugą część spotkania wypełniły wykłady i prezentacje multimedialne przedstawiające dzieje jednego z centrów państwa Piastów, a być może ich rodowej siedziby – Giecza. Jako pierwsza wystąpiła Pani Teresa Krysztofiak – kierownik Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu, która podkreśliła jak bardzo ważne znaczenie odegrało miejsce grodu w Gieczu w procesie formowania się państwa polskiego.

W tworzeniu struktur pierwszego państwa Piastów odegrały ważną rolę także inne miejscowości znajdujące się w naszym województwie, takie jak Santok i Międzyrzecz czy Krosno.O czym zapewniła nas w kolejnym wykładzie pt. “Gród w Santoku – klucz i strażnica królestwa –  Pani Kinga Zamelska – Monczak – adiunkt w Pracowni Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Z kolei o “Krośnie w państwie Piastów do połowy XI wieku”  opowiedziała Pani Marlena Magda – Nawrocka – starszy kustosz w Pracowni Archeologii Średniowiecza i Nowożytności z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Referat ten był podsumowaniem wieloletnich badań przeprowadzonych na terenie Krosna Odrzańskiego przez Edwarda Dąbrowskiego.

Elementem łączącym dwie części spotkania było uroczyste otwarcie wystawy pt. “47 długich lat… Historia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu” przez Panią Teresę Krysztofiak z Giecza. Część planszową wzbogacają zabytki pochodzące z badań na terenie Giecza, ale i Krosna, Gostchorza oraz Połupina. Ponadto, wystawę wzbogacają repliki hełmów znalezionych w Gieczu i na Ostrowie Lednickim. Wystawę będzie można oglądać w krośnieńskim zamku do 22 listopada 2011 r.

Konferencja została zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza  w Zielonej Górze, Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim, Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Zapraszamy  do obejrzenia fotorelacji z konferencji i otwarcia wystawy.

Wystarczy kliknąć na załączony link:

Galeria – Imprezy 2011.