Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim utworzyło pierwszy szlak historycznego w Krośnie Odrzańskim. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 1 września.

Jest to szlak zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim”.

Miejski szlak historyczny składa się z 5 drogowskazów dla ruchu pieszego z informacją o zabytkach, mapy historycznej oraz 16 tablic opisujących warte podkreślenia obiekty historyczne w przedwojennym Crossen an der Oder oraz w dzisiejszym Krośnie Odrzańskim. Na trasie krośnieńskiego szlaku znalazły się takie miejsca, jak:

1. Zamek Piastowski
2. Szańce szwedzkie i bunkier z okresu II wojny światowej
3. Kamieniczki
4. Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
5. Stare miasto
6. Domy krośnieńskich rybaków
7. Krośnieńskie grodzisko
8. Mury obronne
9. Dawny kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
10. Most na Odrze
11. Aleja willowa
12. Dawny cmentarz polsko-niemiecki
13. Klabund
14. Krośnieński konik
15. Punkt widokowy
16. Cmentarz radziecki

Podczas otwarcia szlaku mieszkańcy miasta oraz turyści przespacerowali się ulicami Krosna Odrzańskiego, słuchając opowieści Pana Jerzego Szymczaka o historii miasta. Na zakończenie w kaplicy Zamku Piastowskiego odbył się poczęstunek.

Każdy kto wziął udział w otwarciu szlaku historycznego otrzymał również przewodnik historyczny, w którym znalazły się zdjęcia oraz informacje o Krośnie Odrzańskim.

Otwarcie szlaku historycznego zorganizowało Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy współpracy Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.

„Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” jest współfinansowany z następującego funduszu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja pt: „Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

MarszPoHistorie-01.09.2014-025 MarszPoHistorie-01.09.2014-027 MarszPoHistorie-01.09.2014-041 MarszPoHistorie-01.09.2014-050 MarszPoHistorie-01.09.2014-053 MarszPoHistorie-01.09.2014-066 MarszPoHistorie-01.09.2014-073 MarszPoHistorie-01.09.2014-093 MarszPoHistorie-01.09.2014-126 MarszPoHistorie-01.09.2014-140 MarszPoHistorie-01.09.2014-149 MarszPoHistorie-01.09.2014-151 MarszPoHistorie-01.09.2014-153