Wkroczenie Związku Radzieckiego do Polski 17 września 1939 roku, zostało potraktowane jak akt agresji bez formalnego wypowiedzenia wojny. Dla broniących się żołnierzy Wojska Polskiego był to cios zadany w plecy. Po tej dacie stało się jasne, że Polska nie przetrwa kampanii wrześniowej i upadnie pod naporem żołnierzy III Rzeszy oraz Armii Czerwonej.
Rocznica tych wydarzeń jest również uznawana przez Związek Sybiraków za Dzień Sybiraka.

W Sejmie trwają właśnie prace nad przyjęciem tej daty jako oficjalnej. W uzasadnieniu do tego wniosku można przeczytać: „Dzień Sybiraka ma być upamiętnieniem nie tylko osób wywiezionych za rządów Józefa Stalina. Przypomniano, że na „nieludzką ziemię” zsyłano także m.in. konfederatów barskich, uczestników powstań XVII i XIX w. „Ustanowienie przez Sejm RP Dnia Sybiraka będzie wyrazem pamięci o naszych rodakach oraz o ich tragicznych przeżyciach – barbarzyńskich wywózkach, ekstremalnych warunkach życia w głębi Rosji, śmierci, cierpieniu, niewolniczej pracy oraz ciągłej walce o własną godność i utrzymanie Polskości”

W Krośnie Odrzańskim uroczyste obchody związane z 74. rocznicą agresji ZSRR na Polskę odbędą się w dniu 17 września 2013 r. (wtorek) na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim. Początek uroczystości o godzinie 12.00. W programie obchodów uroczysty apel pamięci z udziałem kompanii honorowej Garnizonu Krosno Odrzańskie oraz uroczyste odsłonięcie pomnika „Golgota Wschodu”, który został podarowany przez Zdzisława Paduszyńskiego. Do wzięcia udziału w/w uroczystościach patriotycznych serdecznie zapraszają Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Dowódca Garnizonu Krosno Odrzańskie – ppłk Jarosław Szczypiorski, Prezes Związku Sybiraków – Weronika Szymczak oraz Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim.