Klauzula informacyjna Centrum Artystyczno – Kulturalnego w Krośnie Odrzańskim

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy,
iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim,
  Szkolna 1.
 2. W CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem email:  w.pobiedzinska@zamek.krosnoodrzanskie.pl
 3. Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim gromadzi Państwa dane w celu:
 • realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
 • zadań związanych z prowadzenie zajęć artystyczno – kulturalnych,
 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
 • informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 • podjęcia pracy.
 1. W związku z przetwarzaniem w CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim,
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.