Już w najbliższy piątek,  25 listopada 2011. o godz. 17:00 w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbędzie się XVII UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ w Krośnie Odrzańskim w sprawie ustanowienia roku 2012 – “Rokiem UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Gminie Krosno Odrzańskie”.

Kolejnym punktem wieczoru będzie WERNISAŻ prac członków stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy muzyce klasycznej w wykonaniu artystów Lubuskiej Cameraty.

Po uroczystym otwarciu wystawy, o godz. 18.30 przybyli goście będą mieli okazję także spotkać się  i porozmawiać z Panią Krystyną Lewkowicz – Prezesem Porozumienia UTW z Warszawy.

Do udziału w uroczystej sesji oraz wernisażu wystawy serdecznie zapraszają Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, Prezes Krośnienskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

 Szczegółowy program Sesji:

  1. Powitanie gości i wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  3. Wystąpienie Prezesa Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  4. Wystąpienie przedstawiciela Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.
  5. Wystąpienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 – Rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Krosno Odrzańskie.
  7. Zamknięcie sesji.

 Obrady Sesji są otwarte.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !