Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 2 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim z udziałem członków Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Spotkanie jest częścią projektu pn. „Równość i godność”, mającego na celu zwrócenie uwagi władz administracyjnych wszystkich szczebli naszego Państwa na stworzenie właściwych warunków do życia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zorganizowana została 42-dniowa wyprawa licząca 2,5 tys. km dookoła Polski, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z dysfunkcją ruchu. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 24 czerwca 2013 r. w miejscowości Barlinek, zakończy 4 sierpnia 2013 r. w Gorzowie Wlkp.