Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na pierwsze zajęcia grupy „Kurtyna”.

Sekcja ta to zabawa w teatr dziecięcy. Zajęcia są bezpłatne i skierowane do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa).

Podczas zajęć dzieci wzbogacą wiedzę o teatrze, będą kształtowały umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, wyrażały uczucia, emocje za pomocą słów, ruchu i mimiki, zdobędą umiejętności publicznego występowania oraz zdolności recytatorskie, a przede wszystkim rozbudzą swoją wyobraźnię sceniczną i scenograficzną.

Grupa „Kurtyna” funkcjonuje w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” od 2011 roku, a jej główną misją jest uwrażliwienie dzieci na sztukę.

Pierwsze zajęcia odbędą się 4 listopada o godz. 16.00 w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim.

Serdecznie zapraszamy!