Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych do zapisów na zajęcia wokalne.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, a także kształcenie słuchu, poczucia rytmu i wrażliwości, nie tylko muzycznej. Śpiew dzieci jest świetną formą rozwoju. Poza korzyściami muzycznymi wpływa także na rozwój pamięci, zwiększenie predyspozycji intelektualnych, pewności siebie, swobody wypowiedzi. Muzyka uspokaja, uczy cierpliwości, a śpiew zespołowy sprzyja nauce harmonijnej współpracy. Ponadto jest wspaniałą formą zabawy i spędzania wolnego czasu. Repertuar, który będzie przygotowywany na zajęciach ma być zgodny z upodobaniami dzieci, jednocześnie wprowadzając elementy muzyki wartościowej.

Zajęcia wokalne dla uczniów szkół podstawowych odbywać się będą w czwartki o godzinie 17:00 w sali – Kaplicy Zamku Piastowskiego. Instruktorem tych zajęć jest Monika Zgórecka – magister sztuki muzycznej ze specjalizacją Dyrygentura chóralna i wokalno-instrumentalna, absolwentka Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza oraz studiów podyplomowych – pedagogicznych.  Zajęcia są nieodpłatne.