Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w  Krośnie Odrzańskim organizują Rybkobranie.

Jest to impreza dla dzieci i młodzieży z gminy Krosno Odrzańskie – zwana krośnieńskim świętem dzieci.

Wydarzenie te odbędzie się 4 czerwca 2016 r. na parkingu przy Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim.

W tym dniu na scenie zaprezentują się grupy artystyczne z krośnieńskich przedszkoli i szkół, zorganizujemy animacje artystyczne, koncerty zespołów młodzieżowych,konkurencje sportowe i mini wesołe miasteczko.

Chcielibyśmy również zachęcić i zaprosić Państwa instytucje i organizacje  pozarządowe do współpracy podczas Rybkobrania. Wspólnymi siłami stwórzmy  miasteczko warsztatów/zabaw dla dzieci i młodzieży z gminy Krosno Odrzańskie.

Mogą to być zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, zabawy edukacyjne i wiele innych działań animacyjnych. Wszystko zależy od Państwa  możliwości i pomysłu. Zachęcamy również do tego, aby Państwa działania okrasić motywem przewodnim imprezy, czyli rybami. Ryby mogą pojawić się w  dekoracji stoiska, w nazwach konkurencji/warsztatów, czy też jako symbol do malowania, jedzenia, zabawy itp. Najważniejsze w tej inicjatywie jest to, aby Nasze dzieci doskonale spędziły czas i długo wspominały Rybkobranie.

Jeżeli mają Państwo pomysł na stoisko swojej instytucji lub organizacji pozarządowej, to zapraszamy do współpracy. Osobą oddelegowaną do kontaktu w sprawach stoisk warsztatowo-animacyjnych utworzonych przez instytucje i organizacje pozarządowe jest Paulina Downar – instruktor w CAK „Zamek”. Aby zgłosić stoisko, należy skorzystać z formularza i dostarczyć go do 16 maja 2016 r. Kontakt: p.downar@zamek.krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 89 94.

Dodatkowo, zachęcamy również do czynnego udziału w Rybobraniu – święcie miasta, które odbędzie się 18-19 czerwca 2016 r. w Porcie Rzecznym. W tych dniach mogą Państwo ponownie przygotować i wystawić stoisko promujące instytucję/organizację, w której działacie.

Formularz  zgłoszenia – Rybkobranie

  Skan-zaproszenie-Rybkobranie-2016