poniżej zamieszczamy regulamin imprezy masowej w wersji pdf; prosimy o zapoznanie się z jego treścią; regulamin będzie również dostępny w formie ogłoszeń na terenie samej imprezy

regulamin jest dostępny tutaj