Od 27 września 2013 r. Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do zapisywania się na poszczególne zajęcia i warsztaty w ramach prowadzonej edukacji artystycznej pn. „ART & EDU”.

Projekt stanowi spójną ofertę zajęć w zakresie różnych sztuk artystycznych. W skład powyższego projektu wchodzą:

Sala koncertowa Zamku Piastowskiego, przy ul. Szkolnej 1:

Grupa Teatralna Paciaciaki
•    uczestnicy – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
•    instruktor – Radosław Sujak
Zajęcia we wtorki i  środy, o godz. 15.30

Teatrzyk Kurtyna
•    uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych
•    instruktor – Paulina Downar
Zajęcia we wtorki, o godz. 16.00

Grupa wokalna Perfectly
•    uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych (4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
•    instruktor – Katarzyna Kolczyńska
Zajęcia w poniedziałki i czwartki, o godz. 15.30

Zespół śpiewaczy „NADODRZE”
•    uczestnicy – osoby dorosłe
•    instruktor – Mariusz Mosiejko
Zajęcia w czwartek, o godz. 17.00

Pracownia plastyczna Zamku Piastowskiego, przy ul. Szkolnej 1:

Zajęcia fotograficzne (warsztaty odpłatne, 10 zł za m-c od osoby)
•    uczestnicy – uczniowie i osoby dorosłe
•    instruktor – Stanisław Straszkiewicz
Zajęcia w środy, o godz. 16.00

Pracownia plastyczna na Zamku (warsztaty odpłatne, 10 zł za m-c od osoby)
•    uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
•    instruktor – Małgorzata Opara
Zajęcia w czwartek i piątek, o godz. 15.30

Ponadto w przypadku zebrania grupy chętnych zostaną uruchomione następujące sekcje:

Warsztaty taneczne – Grupa FolkDance  (warsztaty odpłatne, 10 zł za m-c od osoby)
/współpraca Szkoła Podstawowa nr 3/
•    uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych (min. 12 os.)

Bractwo rycerskie (warsztaty odpłatne, 20 zł za m-c od osoby)
•    uczestnicy – uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe (min. 6 os)

Taniec Belly Dance (warsztaty odpłatne, 40 zł za m-c od osoby)
•    uczestnicy – uczennice Szkół Ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe (kobiety) (min. 15 os)

Informacje, zgłoszenia i zapisy prowadzi Radosław Sujak – r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl oraz sekretariat CAK Zamek, tel. 68 383 89 94. Opłaty za udział w poszczególnych zajęciach należy uiścić w pierwszym tygodniu każdego m-ca w sekretariacie CAK “Zamek”.

Plakat Art Edu