Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu modelarstwa kartonowego, które poprowadzi instruktor Pan Grzegorz Nocoń.

Warsztaty są skierowane do uczniów szkół podstawowych  (klasy 4-6).

Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00 w pracowni plastycznej CAK „Zamek” przy ul. Szkolnej 1.

Warsztaty przyjmą formę zajęć teoretyczno – praktycznych, podczas których zostaną poruszone takie tematy jak budowa redukcyjnych modeli kartonowych w oparciu o dostępne na rynku wycinanki m.in. takich wydawnictw jak: Mały Modelarz, JSC, Modelik, Kartonowe ABC i innych.

Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony na miejscu po uformowaniu się grupy.

Zgłaszać się należy osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

A oto kilka zdjęć przedstawiających modele wykonane przez Pana Grzegorza Noconia – instruktora.

Fiat 621

Modele-09.2014-01 Modele-09.2014-02 Modele-09.2014-03 Modele-09.2014-04 Modele-09.2014-05 Modele-09.2014-06

Okręt  Kursk

Modele-09.2014-07 Modele-09.2014-08 Modele-09.2014-09 Modele-09.2014-10