W dniu 5 kwietnia 2013 roku Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprosiło na spotkanie do Zamku Piastowskiego dyrektorów i kierowników instytucji, organizacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.

Prawie dwugodzinne spotkanie zaowocowało przedstawieniem kalendarza na temat przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w bieżącym roku.

Na spotkaniu omówiono kwestię współpracy podczas najważniejszych imprez dla Gminy Krosno Odrzańskie takich jak Majówka nad Odrą, Dni Krosna Odrzańskiego, Turniej Rycerski, Festiwal Jadwigensis czy Zaduszki Jazzowe.

Przedstawiciele instytucji wyrazili chęć uczestniczenia w imprezach zaproponowanych przez Dyrektora CAK. Ponadto zgłosili swoje propozycje do kalendarza imprez, który został zaktualizowany.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat bieżącej pracy kulturalnej Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. Dyrektorzy i kierownicy placówek wskazywali, że potrzebna jest „markowa” impreza, która sprawi, że Dni Miasta będą rozpoznawalne w regionie. CAK „Zamek” również widzi taką potrzebę i planuje wykorzystać doświadczenie w celu zrealizowania takiej imprezy w roku 2014.