Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przyjmie osobę na stanowisko pracownika administracyjnego w ramach stażu przydzielonego z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. Dodatkowe zadania wynikające z programu stażu to m.in. pomoc w dziale organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez CAK “Zamek”.

Dokładny termin rozpoczęcia stażu – 18 marca 2013 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym drogą tradycyjną bądź e-mailową na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl w terminie: do 27 lutego 2013 r.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Nowak pod nr tel. 68 383 89 94.