Wielkimi krokami zbliża się RYBOBRANIE 2019 (15-16 czerwca) – święto miasta. Jest to czas zabawy wszystkich mieszkańców. Impreza ta jest również okazją do zaprezentowania krośnianom swoich produktów i usług. Udział w projekcie jest otwarty.

Zapraszamy do współpracy instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorców, indywidualnych twórców oraz wszystkich pragnących współtworzyć tegoroczne święto Krosna Odrzańskiego.

Stoiska mają na celu prezentowanie każdej formy aktywności promocyjnej i wpisującej się w konwencje wystawiennicze (m.in. wszelkie stoiska promocyjne, stoiska handlowe z rękodziełem ludowym, prezentacje zawodów artystycznych czy stoiska firm  oraz przedsiębiorców prywatnych) itp.

Chęć współpracy należy składać na formularzach (w formie papierowej lub elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja br. na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, lub e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej w załączeniu.

Karta  pdf    https://drive.google.com/open?id=19TEssm4YGkr_-LU6y2V_f5ecfXGutk0p

Karta  word  https://drive.google.com/open?id=1aX0ahFpCQxTvTaLM2CkOPkGmRjaU3jpr

Jednocześnie informujemy, że po przyjęciu zgłoszeń udziału będą one jeszcze ostatecznie potwierdzane przez Organizatora wydarzenia.

UWAGA!

Wszystkim podmiotom handlowym zapewniamy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej w formie ryczałtu w wysokości  50 zł / za dzień / za stoisko. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do dnia                  3 czerwca br. na nr konta: BZ WBK 36 1090 1551 0000 0001 1350 2745 (tytułem: stoisko w ramach Rybobrania 2019)  oraz przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty drogą e-mailową na adres sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl bądź dostarczenie potwierdzenia  w dniu wystawienia się. Można również opłacić stoisko w dniu imprezy.

Przypominamy, iż zgłoszone podmioty prowadzące sprzedaż zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

Wyposażenie stoiska: stoły, krzesła, namioty, obsługa, przedłużacze elektryczne itp. – we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 535 008 668.