W imieniu Regionalnego Ośrodka EFS w Zielonej Górze zapraszamy na spotkanie pt. “Wolontariat. Z czym to się je?”, które odbędzie się 28 lutego 2012 r. o godz. 17:00 w CAK “Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów współpracujących lub planujących rozpocząć współpracę z wolontariuszami. W szczególności do osób koordynujących lub mających zamiar koordynować pracę wolontariuszy.

Szkoleniowo-warsztatowa forma spotkania pozwoli poznać podstawy prawne współpracy z wolontariuszami (Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie) i wynikające z niej prawa oraz obowiązki. Ponadto omówione zostaną praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami. Spotkanie poprowadzą koordynatorki Klubu Wolontariatu w Zielonej Górze z wieloletnim doświadczeniem w tematyce wolontariatu w Polsce.

RAMOWY PLAN SPOTKANIA:

16:45 – 17:00 – Rejestracja uczestników

17:00 – 19:00 – Podstawy prawne i praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami

19:00 – 19:15 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Moderatorem spotkania będzie animator Regionalnego Ośrodka EFS w Zielonej Górze przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą mailowo na adres : animator_zielonagora@roEFS.pl lub info_zielonagora@roefs.pl oraz telefonicznie w godz. 8:00-16:00 : 535 353 938 lub 68 307 0938 .

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZAMY!