Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim serdecznie zaprasza 25 maja na Transgraniczny Festiwal Sztuki Ulicznej – Street Art & Edu. Projekt realizowany jest w ramach Dni Krosna Odrzańskiego. Ideą festiwalu jest zrealizowanie imprezy, która będzie zrzeszała amatorskich artystów ulicznych z Polski i Niemiec.

Od godz. 14.00 na Placu 11 Pułku zbudujemy małe miasteczko sztuki, w którym będzie można spotkać m.in. – grafficiarzy, muzyków, aktorów, plastyków, artystów performance, teatr uliczny.

 
Transgraniczny Festiwal Sztuki Ulicznej – Street Art & Edu to projekt łączący w sobie sztukę i edukację. Obecnie sztuka nie jest atrakcyjna dla młodego pokolenia. Zamknięta w białych ścianach galerii i muzeum, nie zachęca większej ilości osób do obcowania z nią. W związku z tym chcielibyśmy wyjść ze sztuką na ulicę. Naszym celem jest wyjście odbiorcom naprzeciw i przedstawienie sztuki na wyciągnięcie ręki – na ulicach miasta.
Rozpoczynamy o godz. 14.00.

Organizator: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”
Partner: Schwarzheide

Sprewa-Nysa-Bóbr-2

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

“Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

„Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in Rahmen des Operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund (SPF)   und Netzprojekte der Euroregion „Spree-Neiße-Bober“ und des Staathaushaltes kofinanziert“.

„Die Grenzen überwinden durch gemeinsame Investitionen in die Zukunft“