Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w związku z organizacją „Dożynek Gminnych”, które odbędą się 29.08.2015r. w Osiecznicy zaprasza do wzięcia udziału w „Turnieju sołectw”.

Oto konkurencje, jakie OSiR przygotował dla Państwa:

1. Wykopki po ciemku (zbieranie ziemniaków z zawiązanymi oczami w określonym czasie)
2. Bieg nosiwody (przenoszenie wody ręcznikiem w określonym czasie)
3. Siewca – znawca  (rozpoznawanie nasion) –konkurencja dla sołtysów
4. Silnoręki –(podnoszenie ciężarka)
5. Bieg z babą na plecach (wyścig mężczyzn niosących kobietę na plecach, wygrywa z najlepszym czasem)
6. Quiz o gminie (test wiedzy o gminie)

Przypominamy, że w zawodach mogą wziąć udział tylko mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 54 08.