Już 1. września w kaplicy Zamku Piastowskiego otwarta zostanie wystawa poświęcona  o. Maksymilianie Kolbe. Wystawa pn. „Kolbe. Historia życia św. Maksymiliana” to rękopisy i ponad 100 zdjęć zakonnika z Niepokalanowa, który w 1941 r. oddał życie za współwięźnia z obozu w Auschwitz.

Dlaczego wystawę poświęconą franciszkaninowi będzie można zobaczyć w Krośnie?  Otóż, obóz w Auschwitz nie jest pierwszym obozem, w którym o. Kolbe przebywał. W 1939 r. został wywieziony z Niepokalanowa do obozu o Dulag D Amtitz – dzisiejsze Gębice obok Gubina. Tam 28. września 1939 r. wypowiedział swoje proroctwo – “Drogie dzieci, zobaczycie, jeszcze tutaj będzie Polska!”. W związku z tym, że święty był związany z naszym terenem, wystawa trafia również na zamek.

Ekspozycja prezentowana jest w ramach ogłoszonego przez Senat Roku Kolbiańskiego. Uczyniono to uchwałą z 21 października 2010 roku dla „uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie”.

Galerię plansz będzie można oglądać do 15. września. Później przewieziona zostanie do Gubina.