Zbliżają się uroczystości zakończenia II wojny światowej. Historia podaje różne daty kapitulacji III Rzeszy. Z historycznego punktu widzenia tzw. wstępny protokół kapitulacji został podpisany przez zwaśnione strony 7 maja w jednym ze szkolnych budynków – kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Eisenhowera w Reims we Francji. Ze strony alianckiej podpisali wtedy protokół przedstawiciele wojsk USA i Wielkiej Brytanii, natomiast ze strony pokonanej przedstawiciel III Rzeszy. Francja uczestniczyła tylko jako świadek.

Drugie podpisanie miało miejsce 8 maja (9 maja czasu moskiewskiego) w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie. Od tamtej pory jest to powodem wielu nieporozumień i sytuacji w której przez następnych czterdzieści kilka lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia wojny z hitlerowskimi Niemcami 8 maja, a ZSRR i państwa bloku socjalistycznego (w tym Polska) – 9 maja, ponieważ ceremonia odbyła się po północy czasu moskiewskiego.

Od wielu lat obchodzimy również takie uroczystości w Krośnie Odrzańskim. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, Dowódca Garnizonu Krosno Odrzańskie ppłk Jarosław Szczypiorski oraz Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Krośnie Odrzańskim Eugeniusz Rawa zapraszają na uroczystości patriotyczne z okazji 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Całość odbędzie się 8 maja 2014 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim przy obelisku ku czci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach, a instytucje o wyznaczenie delegacji do składania wiązanek i zawiązania pocztów sztandarowych.

Organizatorem uroczystości jest CAK „Zamek” oraz 5 Kresowy Batalion Saperów.