Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach fotograficznych. Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Warsztaty przyjmą formę zajęć teoretyczno-praktycznych i będą prowadzone przez instruktora Stanisława Straszkiewicza.

Zgłaszać należy się osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo w terminie do 30 września 2010 roku na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”,  ul Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel.  68-383-89-94, e-mail: zamek@krosnoodrzanskie.pl.

Zapisy: do 30 września 2010 r.

I SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: 6 października 2010 r. (17.00)

Kolejne zajęcia:

27 października 2010 r. (17.00)

3, 17 i 24 listopada 2010 r. (17.00)

Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim