Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach kabaretowych. Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

Warsztaty przyjmą formę zajęć teoretyczno-praktycznych i będą prowadzone przez członków kabaretu Made in China. Zajęcia będą odbywać się w grupie 15-sto osobowej. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy warsztatów kabaretowych uzyskają szczegółowe informacje na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 16 września, o godz. 16:00 w Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”. Terminy kolejnych spotkań będą ustalane na bieżąco przez instruktorów i uczestników.

Zgłaszać należy się osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”,  ul Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel.  68-383-89-94, e-mail: zamek@krosnoodrzanskie.pl.


Zapisy: do 2 października 2010 r.

I SPOTKANIE ORGANIZACYJNE : 16 września r. 2010  (16.00)

Kolejne zajęcia:

4 listopada 2010 r. (17.00)

12 listopada 2010 r. (17.00)

18 listopada 2010 r. (16.00)

ZAMEK PIASTOWSKI – KROSNO ODRZAŃSKIE