Zasady korzystania przez turystów i inne osoby  z obiektu Zamku Piastowskiego – siedziby  Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”  w Krośnie Odrzańskim, obowiązujące od dnia 6 czerwca 2020 r.:

  1. Każdy wchodzący do Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ma obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z przepisami krajowymi (z wyjątkami przewidzianymi w/w przepisami) oraz ma obowiązek dezynfekować ręce na przygotowanym do tego celu stanowisku.
  2. Powyższe postępowanie jest obowiązujące dla wszystkich osób odwiedzających, w tym: turystów i interesantów Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Turyści:

  1. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego jest odpłatne (szczegółowy regulamin jest wywieszony    w ogólnodostępnym miejscu oraz na stronie internetowej  https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/regulamin-zwiedzania/   – prosimy o zapoznanie się z nim).
  2. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem, w godzinach:
    • od 11.00  do 18.00 (wtorek-piątek) 
    • od 12.00 do 18.00 (sobota-niedziela)    
    • przy czym każdorazowo ostatnie wejście zwiedzających jest o godzinie 17.00.

Wejście zwiedzających tylko o pełnych godzinach zegarowych

W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

Sekretariat, tel. 884 008 338

Punkt Informacji Turystycznej, tel.  570 130 136

Liczebność grupy zwiedzającej to maksymalnie 15 osób.

CENY BILETÓW:

bilet normalny: 10 zł

bilet ulgowy: 5 zł

*przysługuje młodzieży szkolnej i studentom, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym

bilet rodzinny: 20 zł

przysługuje rodzinie składającej się z jednej lub dwóch osób dorosłych i dzieci w wieku od 7 do 16 lat

bilet ze zniżką dla grup zorganizowanych: 4 zł (dzieci, młodzież, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)

bilet ze zniżką dla grup zorganizowanych: 8 zł (osoby dorosłe)

*przysługuje grupom liczącym powyżej 15 osób

Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.